Kommende aktiviteter

Nov. 2018: Juletræstænding
Godt og vel 500 børn og deres forældre og bedsteforældre hjalp i fredags med at vække julemanden således at juletræet kunne tændes. I Borgerforeningen havde vi som sædvanligt pakket slikposer, som blev uddelt til alle de opmødte børn. En dejlig tradition bar endnu en hyggelig aften med sig. Tak til alle der deltog og (tidligt) glædelig jul!
 
Nov. 2018: Vinsmagning
Borgerforeningen havde i samarbejde med SuperBrugsen og Videbæk Idræts- og Fritidscenter indbudt til vinsmagning torsdag den 15/11. De 70 fremmødte fik en hyggelig aften med en lækker tapasanretning fra centrets køkken og smagsprøver på en række forskellige vin. SuperBrugsen havde inviteret en ekspert fra deres vinleverandør Novin med til at fortælle om vinene. Alle blev klogere på hvad vin er og hvordan den er blevet til. Ind imellem at der blev smagt på og fortalt om vinene underholdte Tina Jensen med hyggelig sang. En rigtig dejlig aften.
 
Okt. 2018: Fællesmøde med foreningerne i Videbæk
Positivt møde med foreningerne i Videbæk.
Med et stort fremmøde med 45 repræsentanter for et bredt udsnit af foreningerne i Videbæk blev det en god aften. Alle var enige om, at det er vigtigt at foreningerne arbejder sammen.
Et stort tema om formidling af nyheder blev drøftet meget. Hvordan kan foreningerne komme ud med information om aktiviteter og hvordan ændres folks vaner fra læsning af avis til diverse sociale medier. Der var en række forslag til at anvende skærme med information om foreningsaktiviteter. Videbæk Borgerforening vil nu prøve at samle sammen på ideerne og overveje hvordan vi kommer videre.
 
Jun. 2018: Grundlovsmøde
Over 100 borgere mødte op til en skøn grundlovsdag i Videbæk Anlæg.
Tina Jensen lagde ud med nogle dejlige sange, som gav en god stemning. Tina synger virkelig godt. Johannes Esmarch gav os noget at tænke over. Accepter hinanden og vis respekt, så er der gode muligheder for at leve sammen i fællesskab. Videbæk Borgerforening glæder sig over det store fremmøde.
 
Apr. 2018: Affaldsindsamling
Affaldsindsamlingen var en succes. Omkring 50 friske borgere i alle aldre var klar til at indsamle affald da Marianne Larsen havde budt velkommen til årets affaldsindsamling.
Efter to timers ihærdigt arbejde langs veje og stier, var alle kommet fri af buske og hegn og vendte tilbage til Stjernetorvet, hvor der var kage, kaffe og saftevand.
Anstrengelserne betød, at der nu er 140 kg affald og 395 dåser mindre langs byens veje og stier. Det pynter på vores by og vi er stolte af det arbejde, der er udført for at rette op på det, andre har gjort uden tanke på vores by.
Det blev bemærket, at der ligger rigtig mande plastposer med hunde høm-høm’er langs vores stier. Det opfordrer vi hundeejerne til at rette op på. Når man har gjort sin pligt med at samle op efter hunden, skal posen smides i en affaldsbeholder!
 
Feb. 2018: Borgermøde og Generalforsamling
Videbæk i fremtiden
Mathis Sørensen samlede op på stormødet i Videbæk Idræts- og Fritidscenter den 15. januar. Han fortalte bl.a., at alle – enkeltpersoner, foreninger og virksomheder - er meget velkommen til at sende oplysninger om arrangementer og begivenheder, som skønnes at være relevante for borgere i byen og andre udenfor området. Send en kort beskrivelse med dato, sted og kontaktperson til redaktionsudvalget ved Facebooksiden: ”Videbæk”. Det gøres ved at trykke på knappen øverst til højre lige under coverbilledet: ”Send besked”. Medsend meget gerne billede evt. fra sidste år eller lignende. Efter mødet sendes gerne en opfølgning med billede fra arrangementet

Jan redegjorde for det nye tiltag ved Ringkøbing-Skjern Kommune med et Byforum i de fem centerbyer. Kommunen har bevilget 200.000 kr. til hver centerby i de næste fire år. På tilsvarende måde som landområderne har penge til lokalt arbejde. Pengene er stillet til rådighed for at udvikle nye tiltag til gavn for centerbyerne og for samarbejdet på tværs i kommunen.

Organisationsplanen har været tilrettet samarbejdet med Mathis Sørensen under hans midlertidige ansættelse. Når han rejser, er der behov for en tilretning i organisationsplanen, ligesom der er nogle formalia, der skal være på plads omkring reglerne for bevillig til Byforum. Derfor er der lavet ny organisationsplan for Videbæk Borgerforening og de tilknyttede grupper.

Vision 2020
Ved borgermødet i 2013 kom der ca. 150 ideer til opgaver, som Videbæk Borgerforening kunne arbejde med. 38% af opgaverne er blevet løst og der arbejdes stadig med 16%. Nogle af de resterende opgaver vil blive taget op, medens andre ligger udenfor vores muligheder.
For at sikre at vi stadig arbejder med de rigtige opgaver og for at optage nye opgaver, blev deltagerne bedt om at skrive ideer og ønsker op på gule sedler. Der kom 63 nye ideer, som Borgerforeningen vi se på i den kommende tid
 
Jan. 2018: Borgermøde Videbæk på landkortet 15. januar 2018
Jun. 2017: Grundlovsmøde I Videbæk Anlæg
Vejret og Videbæk Anlæg viste sig fra deres pæne sider da 80 deltagere var med til at fejre grundloven. Mødet begyndte med fællessang af ”I Danmark er jeg født” , hvor trioen Genfejl sang for og spillede til. Derefter spillede og sang Genfejl otte sange med meget varierede budskaber. Deltagerne var meget begejstrede for deres musik og sang. Stor tak til Emil, Janni og Randi for et flot indlæg.
Hvad publikum næsten ikke opdagede, var nogle tekniske problemer med lyden lige før start. Flemming fik dog hurtigt hjælp af Gustav, så alt var klar til start. Vi siger også tak til dem.
Lotte Bliddal holdt grundlovstalen med temaet ”Vold mod kvinder og demokrati”. Lotte Bliddal talte om den måde, vi i samfundet opfatter kvinder i relation til grundloven, hvor der står, at mænd og kvinder er ligeværdige og har samme rettigheder og pligter. Lotte påviste mange områder, hvor kvinder og mænd stadig ikke er ligeværdige. Lotte var klar over, at det ikke er et populært emne at dykke ned i. Man bliver hurtigt dømt som værende en hysterisk kælling eller en rødstrømpet radikal feminist, som har mistet evnen til at se nuanceret på tingenes tilstand, men Lotte er ikke bange for eventuelt at få lidt klø. Det gav stof til eftertanke og vi siger tak for en god grundlovstale.

Se hele talen her: Lotte Bliddals grundlovstale 2017
 
2017: Besøg på Politistationen i Holstebro
Videbæk Borgerforening havde en spændende aften på politistationen i Holstebro.
Vi fik en fyldig redegørelse for politiets arbejde. Vi tog mere trygge hjem til Videbæk efter mødet. Der er udfordringer for politiet, men der blev klart givet udtryk for, at man er opmærksomme på disse udfordringer.
 
Apr. 2017: Affaldsindsamling
'
 
Feb. 2017: Borgermøde/generalforsamling 27. februar
Oplev OL i Rio igen v/Brian Videbæk og Arne Stampe.
Arne og Brian kom ind i salen udklædte som danske roligans
Planlægning af turen startede allerede i maj 2015. 65 billetter blev bestilt.
De boede 2 min fra Cococabana Beach, hvor de lejede god lejlighed gennem Airbnb.
De første dage gik med almindelig turist tur. Resten af turen gik med mange forskellige sports oplevelser hver dag. Det krævede en stram planlægning så flest ”kampe” blev nået.
Arne og Brian blev venner med mange atleter og andre danske tilskuere, de gjorde sig meget positivt bemærket med det store Dannebrog med teksten Videbæk midt på som også kunne ses på TV til mange sportsbegivenheder.
Det var et rigtigt godt foredrag krydret med mange billeder. Der var stor ros og klapsalve til Arnn og Brian. Videbæk Borgerforening kvitterede med en lille kurv til hver.

Videbæk i fremtiden
Fremlæggelse af Helhedsplan for Videbæk By v/ Svend Erik Steffensen, Videbæk Udviklingsforum. Svend Erik redegjorde for status for mange af de projekter der blev sat i gang efter borgermødet i 2013.
For at styre de mange initiativer og for at komme i den rigtige retning har man samlet organisationen i Videbæk Udviklingsforum, som hører under Videbæk Borgerforening men som også har deltagelse fra Videbæk Handel og Erhverv.
Der var ikke mange kommentarer til fremlæggelsen, men der blev nikket og tilkendegivet opbakning til det arbejde der udføres.
 
 
Jan. 2017: Åbent brev til politidirektør Jens Kaasgaard
Vi har via pressen erfaret, at landbetjentfunktionen i Videbæk skal fjernes i slutningen af 2017. Det, synes vi i bestyrelsen for Videbæk Borgerforening, er en uheldig disposition. Vi hører igen og igen fra landspolitikerne, at hele Danmark skal fungere. Der centraliseres og bygges store administrationsbygninger så som rådhuse og politigårde. Det betyder endnu mere administration og færre ansatte til det faktiske arbejde.
Videbæk har brug for en landbetjent – det har de sikkert også de andre steder, hvor funktionen nedlægges. Vi synes der så mange argumenter for at bevare landbetjenten i Videbæk.
Forebyggelse er bedre end helbredelse – altså det præventive. Det fjernes ved at nedlægge landbetjent- funktionen. Det kan så undre, når man hører hvad landspolitikerne fremhæver igen og igen. Men justitsministeren har åbenbart ingen indflydelse på politiets ledelse!!!!
Trygheden fjernes. Det giver tryghed at vide, der er en lokalkendt betjent i området. Landbetjenten løser mange opgaver, der aldrig bliver nævnt i rapporter. Det er selvfølge ikke godt for administrationen, og når der skal udarbejdes statistikker. Det er til gengæld godt for borgerne i Videbæk, og de ting landbetjenten løser ad hoc og uden det store administrative arbejde.
Landbetjenten er fast kontaktperson til skolen og fast del af SSP-arbejdet. Uden landbetjenten bliver det vilkårligt, hvem der har opgaven og dermed mistes kendskabet til ”rødderne” og kontinuiteten. Landbetjenten ved hvem, han skal holdes ekstra øje med.
Landbetjenten får informationer, der aldrig vil tilgå politiet, hvis folk ikke kender den lokale betjent. Når betjenten ikke færdes i lokalsamfundet mistes den mulighed, og den gives ikke til vilkårlige betjente, der tilfældig kommer forbi.
Det er desværre nok ikke argumenter, der kan ændre beslutningen, der åbenbart er truffet, det beklager vi dybt i Videbæk Borgerforening. En ting er helt sikkert, beslutningen er ikke god for borgerne i Videbæk. I hvert fald ikke de fleste, der skal nok være nogle få, der synes det dejligt at få politiet længere væk.
Bestyrelsen i Videbæk Borgerforening.
 
Nov. 2016: Juletræstænding
Nov. 2016: Håndbold for eksiljyder
 
2016: Hjælp med at holde Videbæk præsentabel
Videbæk Borgerforening arbejder på flere måder på at få folk til at bosætte sig i Videbæk. Mange borgere deltager i frivilligt arbejde med at tiltrække nye borgere og gøre opmærksomt på, at vi har en dejlig by.
Vi har også brug for din hjælp. Du kan hjælpe ved at sørge for, at din hæk er klippet, så fortovet er frit i fuld bredde. Fortovet ser også bedst ud, når det er frit for ukrudt.
Det betyder rigtigt meget, når man kommer gennem byen, at fortovene er frie for ukrudt og udhængende beplantning. Vi får ofte bemærkninger om, at vores by er pæn og at den ikke ligner en spøgelsesby, som man ser nogle steder. Hvis vi skal bevare dette gode ry, er det vigtigt, at alle hele tiden sørger for at holde fortovet i orden.
Tak til alle, der holder deres hæk og fortov i orden og en opfordring til nogle få om at gøre det lidt bedre.
 
2016: Årets Bygning
Borgerne har valgt Søndergade 59 til årets bygning 2016.
 
2016: Affaldsindsamling i Videbæk
Sammen med Danmarks Naturfredningsforening samlede vi affald på gader og stræder.
Ca. 40 mødte op og vi fik samlet ca. lige så mange sække affald. Vejret var dejligt og humøret højt.
 
Aug. 2015: Beretning fra generalforsamling
Året 2015 startede med borgermødet med fremlæggelse af status på Visions2020 projekter. Der var en fantastisk opbakning til mødet. Der kunne ikke være flere i salen. Videbæk Borgerforening er meget stolte og tilfredse med det store arbejde, der udføres i grupperne i Vision2020 som er etableret af Borgerforeningen i samarbejde med Handel- og Erhverv i Videbæk.

Vi har taget initiativ til affaldsindsamling den 19. april i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening.  Tove har stået for arrangement og sørget for alt det praktiske. God dag med pæn opbakning. Det er en aktivitet, der afvikles flere stede i Danmark. Videbæk Borgerforening er med igen i år den 17. april. Vi har taget kontakt til skoler og børnehaver og opfordret til, at de sætter fokus på emnet og lave aktiviteter i ugen op til den 17. april. Det betyder noget, at Videbæk by og dens omgivelser ser rene og pæne ud. Både for besøgende, men bestemt også for potentielle tilflyttere. Jeg kan kun opfodre til, at alle hjælper til. Det er der bestemt også mange, der gør, men der er enkelte steder, hvor det kunne gøres bedre.

Vi har desværre også enkelte utilpasset unge, som ikke kan lade være med at ødelægge fællesskabets ting. Det er sørgeligt at konstatere der igen, igen er øvet hærværk på ting, som fællesskabet har etableret og brugt tid og penge på at etablere til fællesskabets bedste. Sørgeligt – jeg vil opfordre til at melde det til politiet, også hvis man ved, hvem personerne er.

Videbæk Borgerforening afholdte igen i år Grundlovsmøde den 5. juni med folketingsmedlem Anette Lind som taler. Det var jo 100 året for kvinders valgret. Vi havde også et musisk indlæg på dagen, som også blev leveret af et medlem fra familien Lind.

Arboretet blev endelig færdig med officiel indvielse den 17. august, det var starten på ugen med en ny aktivitet I Videbæk – nemlig Byfest i Videbæk arrangeret af Videbæks Venner, der er en foreningen, der er etableret efter det første Borgermøde. Videbæks Venner gjorde det særdeles udmærket. Tak for det. Videbæk Borgerforening har allerede besluttet at deltage igen i uge 34, desuden arbejder vi i forbindelse med Byfesten på at vælge årets Bygning. Det vil der blive informeret nærmere om, når vi har proceduren på plads.

John, Erling og Niels har været de drivende kræfter i projektet omkring Arboretet.

I forbindelse med færdiggørelsen af Arboretet, måtte vi, for at kunne betale vores regninger, stifte gæld. Det ville vores hovedbank ikke give lov til. Vi måtte derfor meget nødtvungen skifte til ny hovedbank forbindelse – nemlig Nordea. Vi er ikke en økonomisk stærk forening, så det her skal være undtagelsen, der bekræfter reglen.

Efter opfordring fra borgere har vi søgt om lys på stien ved arboretet. Det blev afvist af kommunen.

Borgerforeningen har arbejdet på at få opsat skilte ved omfartsvejen, der viser hen til Vestjyllands Kunstpavillon. Vi har forsøgt hos kommunen og trafikstyrelsen. Ingen steder var der velvilje til at hjælpe eller give tilladelse til opsætning af de ønskede skilte.

Videbæk Borgerforening har indgået en aftale med Statens Museum for Kunst omkring Statuen Midsommer i anlægget. Det koster Borgerforeningen 600 kr pr år de næste 25 år. Tidligere betalte Borgerforeningen 1200 kr pr år.

Borgerforening har ansøgt om lys og asfalt på resten af Henning Larsens Vej, hvilket byrådet har bevilget til udførsel i 2016.

Borgerforeningen holder øje med Hundeskoven, der også er etableret af Videbæk Borgerforening. Der er blevet spredt flis på stierne i Hundeskoven sidste år.

Borgerforeningen har været særdeles aktiv i processen med at bevare arbejdspladserne på rådhuset i Videbæk. Vi fik indsamlet næsten 1800 underskrifter, de blev afleveret til borgmesteren. Peter Vennevold har udført en ekstraordinær stor indsats i arbejdet med at styre processen og afleveringen af underskrifterne.

Videbæk Borgerforening har også undersøgt muligheden for at få Borgerservice tilbage til Videbæk Rådhus. Det er ikke lykkes. Der blev så arbejdet med biblioteket som alternativ. Det må vi erkende, der ikke var opbakning til hos kommunen.

Borgerforeningen har fået revideret kunstfolderen, der udgives af Borgerforeningen. Der er stor efterspørgsel på kunstfolderen. Den kan bruges som forslag til en gåtur blandt alle Videbæks kunstværker af både videbækborgere og besøgende i byen.

Cykelsti fra Videbæk til Skråvejen på Sønderupvej har Borgerforeningen ligeledes forsøgt at få gennemført. Der er noget, der tyder på, at det vil lykkes i den nærmeste fremtid.

Borgerforeningens 2 repræsentanter i Fonden for Vestjyllands Kunstpavillon - Lotte Bliddal og Jan Holm Rasmussen - har bestyrelsen genvalgt for en ny 4 års periode.

Videbæk Borgerforening har igen i 2015 arrangeret vinsmagning sammen med Videbæk Idræts og Fritidscenter af 2015. Det var den 19. november, med rigtig god opbakning i alt 128 deltager incl hjælpere. Et arrangement vi gerne gentager, men centeret har fået ny leder. Så vi skal lige have afklaret, om der stadig er interesse for at deltage i dens slags arrangementer hos Fritidscentret. Tak til Holger for din indsats med de arrangementer.

Videbæk Borgerforening har igen i 2015 sammen med Handel-og Erhverv  i Videbæk sørget for optoget og juletræs tænding den 20. november.

Springvandet i anlægget er nu officielt overdraget til Foreningen Vestjyllands Kunstpavillon. Det er den forening, der har gavn af og bruger springvandet, hvorfor bestyrelsen har overdraget springvandet til dem.

Videbæk Borgerforening har været medunderskriver på en opfordring til Ringkøbing-Skjern Kommune om etablering af atletikfaciliteter ved Videbæk Skole. Hvilket nu vil blive en realitet, da der er bevilget 1,65 mio til etablering af et tidssvarende atletikanlæg.

Borgerforeningen har ansøgt Kommunen om opsætning af skilte der oplyser om, at knallertkørsel er forbudt i anlægget. Der er nu skilte ved de mest brugte indgange. Cykling i anlægget er i øvrigt heller ikke tilladt. Det er Erlings fortjeneste, at vi har fået opsat skiltene.

Videbæk Borgerforening arbejder sammen med andre borgerforeningerne på at få fælles informationstavler ved indkørsel til de 5 center byer.

Borgerforeningen har søgt Nærværdipuljen hos Vestjyllands Forsikring og fået stillet 25.000 kr i udsigt. Det vil så redde vores økonomi. Vi har nu fået pengene i starten af 2016. Tusind tak for den hjælp skal der lyde til Vestjyllands Forsikring. Det er en uvurderlig hjælp i vores nuværende situation.

Der er sendt en forespørgsel til kommunen vedrørende bomme ud for stierne ved Nygade efter opfordring fra nogle borgere i Videbæk. Vi har fået en positiv tilbagemelding på, at de vil blive opstillet, når vejret tillader det. Vi har efterfølgende konstateret, at de er sat op.

Videbæk Borgerforening har påtaget sig en ny opgave, nemlig opfyldning på de 6 standere med poser til hundeekskrementer.  Det er en frivillig Videbæk borger, der har påtaget sig opgaven. Tak for det.

Vi har deltaget i et møde sammen med øvrige sogneforeninger fra den gamle Videbæk Kommune indkaldt af Videbæk Erhvervsforum for at udarbejde fælles ønsker til cykelstier i vores del af kommunen. Lidt er da sket. Der er etableret sti ved Rosenalle til stien til Hundeskoven. Det er et af forslagene fra Videbæk Borgerforening, der skal binde stisystemerne i Videbæk sammen til et sammenhængende stisystem. Inga har arbejdet og arbejder stadig på projektet i en af Vision2020 grupperne.

Videbæk Borgerforening deltager også i arbejdet med branding og bosætning i den østlige del af kommunen – det sker sammen med Kommunen, andre borgerforeninger og Videbæk Erhvervsforum.

Videbæk Borgerforening har naturligvis også en hjemmeside – WWW.VIDEBAEK-BORGERFORENING.DK, som med fordel kan bruges til at få mere at vide om Borgerforening. Her kan man også melde sig ind i Borgerforeningen. Derudover er der som opfølgning på et tidligere borgermøde oprettet en hjemmeside, der fortæller alt om Videbæk – WWW.VIDEBÆK.DK  der også har reference til facebook. Alt det styres suverænt at Gert Mikkelsen helt på frivilligt basis. Stor tak til Gert for det enorme frivillige arbejde med at holde begge opdateret. I den sammenhæng er der en ting, jeg ikke kan forstå. Det er den manglende vilje hos foreningerne i Videbæk til at bruge den gratis aktivitetskalender, der er på hjemmesiden. Hvis alle brugte den, ville vi eksempelvis undgå at flere store arrangementer blev etableret på samme dato, og alle borgere i Videbæk ville et sted kunne se, hvad der sker i Videbæk. Jeg vil kraftigt opfordre alle foreninger i Videbæk til at bruge aktivitetskalenderen.

Bestyrelsen har virkelig haft arbejdstøjet på og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke for et fantastisk samarbejde og en enorm arbejdsindsats i bestyrelsen. Jeg vil ligeledes takke alle de frivillige, der har ydet og fortsat yder en stor indsat i arbejdsgrupperne i Vision2020. De viser, vi kan, når vi løfter i flok.

Vi arbejder intens på at øge medlemstallet, hvilket åbenbart er meget svært. Videbæk Borgerforening har mottoet ”Sammen i Fællesskab”.  Det hentyder til at fællesskabet gør stærkere. Det kan derfor undre mig, at der ikke er større opbakning, med det engagement Videbæk Borgerforening udviser for Videbæks ve og vel. Det er vigtigt, vi løfter i flok og bakker op. Vi må erkende, at der ikke kommer noget af sig selv i Videbæk.   Jeg håber de tilstedeværende vil fortælle venner og naboer i Videbæk om Videbæk Borgerforening og behovet for en Borgerforening med et stort medlemstal og derfor opfodre til at tegne medlemskab. Samme i fællesskab gør os stærkere, når vi skal løfte en sag for Videbæk.
 
Feb. 2016: Borgermøde i Videbæk
Mandag den 29. februar på Westergaards Hotel.
Videbæk er din by Arbejdsgrupperne fra Vision 2020 kommer og fortæller om status for deres arbejde. Mød talrigt op, kom med nye ideer, tag del i opgaverne med at skabe din by. Skal vi eksempelvis have velkomstambassadører til at tage imod tilflyttere?
Politiet kommer og fortæller om »Tryghedsambassadører«. Én af vores lokale tryghedsambassadører og stifter af »Nabohjælp«, Lars Pedersen, kommer og fortæller om sit arbejde i byen med at skabe tryghed.
Generalforsamling: Videbæk Borgerforening afholder efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 21.30. Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Nob. 2015: Vinsmagning med mere i Videbæk Idræts- og Fritidscenter
Torsdag d. 19. november 2015 inviterede Boergerforeningen og Videbæk Idræts- og Fritidscenter til en hyggeaften, hvor vin, gode smagsprøver og oplevelser er i højsædet. ABC Lavpris præsenterede et udvalg af deres vine og hjalp med at finde den perfekte vin til julen. Orkide Original Thai Massage vil præsentede muligheder inden for massage og wellness og serverede smagsprøver på deres hjemmelavede forårsruller. Gårdbutikken Økoladen fra Højmark serverede udvalgte specialiteter og smagsoverraskelser fra butikken + smagsprøver på kyllinger fra Frank Boddum, Ølstrup.
En fantastisk aften med mulighed for at gøre en god handel.
 
Aug. 2015: Indvielse af Aboretet
Mandag aften kl.18.30  var der mødt ca 40 personer op som fik en rundvisning og forklaring af John Ulrich.
 
Jun. 2015: Grundlovsmøde i anlægget
Kl. 14.30 startede grundlovsmødet i anlæget. Erling Damgaard bød velkommen, og overlod mikrofonen til Asbjørn Lind, som sang et par sange for alle 70-80 fremmødte.
Efter sangene gik MF. Annette Lind på talerstolen. Hun talte om hvor vigtig grundloven er og at det er vigtigt at værne om de rettigheder der er i den. Annette kom også ind på at det er 100 år siden at kvinder fik stemme ret. Vi sluttede med en fælles sang.

Apr. 2015: Affaldsindsamling søndag d. 19 april.
Søndag kl. 9 stod mange i Videbæk klar til at deltage i Affaldsindsamlingen og de blev sendt ud i Videbæk By og indfaldsvejene for at samle affald. Der var flere der blot kom forbi men de fik også en pose og vest og tog del i opgaven. Forsikringsselskabet Vestjylland gav veste til alle så alle kunne lave det under trygge forhold. Der blev samlet mange sække affald som kommunens folk tog imod og sørgede for at det blev behandlet korrekt.
Det er helt fantastisk hvad der bliver smidt ud i naturen, der var både pistoler, gummihandsker, kondomer, flasker med urin, og et helt vildt antal dåser, osv. Det var jo konfirmationssøndag og vore indsamler mødte mange gæster som roste dem for det gode initiativ, og gav udtryk for at næste gang ville de også være med. Efter at de havde samlet affald havde Tove sørget for saftevand, kaffe og kage til alle, og herved blev Stjernetorvet i Videbæk rigtig hyggelig.

Tove Lysgaard vil gerne rose og takke alle som brugte nogle timer på at gøre vor by og natur ren for affald.
 
Feb. 2015: Referat af borgermødet 23. februar
Hjemmesiden w​ww.videbæk.dk​ er etableret. Birthe Degnboel takker Gert Mikkelsen for hjemmesiden, benyt den, især brug kalenderen der.
 
Videbæks Venner er etableret - Afholder bl.a. byfest som en årlig begivenhed. Styregruppe nedsat.
 
Madpakke- og grillplads i anlægget:
Anders fortæller om madpakke og grillplads. Overdækket område bag ved legepladsen, med bord og bænke og grillplads. Bruges af børnehaver, børnefødselsdag, dagplejen og hvem som nu bruger anlægget. Der er sendt ansøgning til kommunen.
Projektering: Søges fondsmidler 150.000 200.000 kr. Etablering med frivillig arbejdskraft.
 
Mountainbikerute:
Marius Andersen fortæller om mountainbikerute. Lave en rute omkring Herborg Bakker for at adskille fodgængere og cykelister. Ønske om bynær bane. 5.5 km rundt i området omkring Herborg bakker se tegningen. Mange udfordring med fredsskove kræver dispensation fra Naturstyrelsen og gravhøje. Frivillig arbejdskraft. Økonomi måske kr. 20.000. Børn og unge:
 
Lynderup fortæller: Guide for børn og unge:
Videbæk til et bedre sted at være for børn og unge. Spurgte hver 3 børnefamilier ca. 15 familier om hvad de ønskede. Der er lavet en guide med børn/unge aktiviteter, en trykt guide med de tilbud som Videbæk har til børn og unge. Kom med ideer. Økonomi: Dækkes af fondsmidler.

Byudvikling - Stisystemer:
Udspringer af, at vi havde en byrundtur til skulpturerne. Der blev efterspurgt en rundtur længere ud i området og med ruter og stisystemer. En rute rundt omkring byen og 3 ruter i byen. Der er snakket med kommunen og lodsejere – opgaver med §3 områder.
Peter Vennevold viser ruterne. En rute fra cyklestien fra Spjald, rundt om byen helt til Herborg. Ca. 9 km Bakkesløjfen ca. 1.3 km. Bæktoftsløjfen 3,4 km, går bl.a. gennem hundeskoven. Bæksløjfen – kærlighedsstien, langs Herborg bæk, gl. bane, ca. 3.4 km Økonomi ingen overslag.

Videbæk by – eftersyn:
Vi har en fin by, men der er plads til forbedring. Husk at melde ind til Kommunen, på hjemmesiden hvis der opdages et eller andet som skal udbedres. Videbæk torv skal udnyttes bedre. Markedsplads, skak, vippedyr, petang bane, street barsket og andre ting. Høstmarked, påskemarked, julemarked. Økonomi ingen fondsmidler søgt, vi ser hvad det bliver tid. Og hvad folk ønsker. Der skal også være mere lys.
 
Boliggrunde:
Vi skal have et bredt udvalg af byggegrunde. Skolegrunden ligget stille siden 2006. Møder med lodsejere og kommunen. Ny tegning. Starter med 1. del og rundkredsen, derefter del 2. Rundkredsen skal udnyttes kreativt. Aktivitetsområde. Skulptur, ingen racerbane. På møde i økonomiudvalget 3. marts 2015. Der ryddes beplantning op mod hovedgaden. Der arbejdes med lokalplan for boligområde vest for byen.

Ved Hallen:
Arealet mellem hallen og skolen og hovedvejen. Samarbejde mellem Hallen – Skolen – Børns leg. Nye idrætsmiljøer – Outdoor Training. Aktivitets bakke i Videbæk. Projektet til godkendelse. Kr. 650.000 af møllepengene til dette projekt
 
Ved den kristne friskole:
Intelligent legeplads som er en offentlig legeplads. Bevægelse omsættes til energi.
Et læringsrum, med sand og vand (lignende set i Danforss Univers) 150.000 kr. af møllepengene til dette projekt.

Ungdomsskolen Opsund:
En multibane sammen med DGI. Uddanne unge mennesker til at lære fra sig som instruktører. Mobil oplevelses bane som kan flyttes der hvor folk ønsker den hen. 150.000 kr. af møllepengene til projektet. Afsluttende bemærkninger. 
 
Afsluttende bemærkninger:
- Mangler offentlige toiletter, gerne betalingstoilet.
- Glæde over, at man er kommet i gang med projekter. Mange forskellige mennesker som arbejder sammen. God energi.
- Jan Holm Rasmussen takker af. Og takker for de som har tegnet medlemskab. Og for det store arbejde der er lavet i grupperne.
 
Dec. 2014: Skilte ved aboretet
Aboretet`s adresse er Gl. Kongevej 1D.
 
Nov. 2014: Nymalede låger ved Herborg Bakker
Så blev lågerne ved indgangen til Herborg Bakker fra bakkevej, igen sat op. Vi har repereret søjlerne og malet lågerne, så nu ser de fine ud igen. Vi har beskåret lidt omkring søjlerne, så man bedre kan se søjler og låger.
 
Okt. 2014: Nye planter i aboretet
Arbejdet med aboretet skrider frem, der er blevet plantet i torvene og allèen med lind, er blever skiftet ud med søjleeg. – Vi håber at blive færdige inden december.
 

Generalforsamling

Generalforsamling 2022
 
Generalforsamling 2021
 
Generalforsamlig 2020